• /

Nyckelfärdiga Stålhallar

Teknisk Information

Ett komplett utbud av element finns att beställa, för att kunna montera en stålhall. Dessutom erbjuder vi projektering, tillverkning och montage av nyckelfärdiga anläggningar.


De vanligaste anläggningar gjord av stål:

  • Bilhallar, verkstäder, garage.
  • Lager- och logistikanläggningar.
  • Jordbrukshallar.
  • Affärer och Kontorsanläggningar.
  • Padelhallar, gym, idrottsanläggningar etc.
Prefabricerade byggnader: fördelar och funktioner
Den unika tekniken för prefabricerade byggnader är att alla delar redan är tillverkade efter en konstruktionsritning, vilket innebär att man kan göra exakta projektets beräkningar.
Prefabricerade byggnader innehåller endast två delmoment: en metallram och sandwichpaneler. Vårt företag implementerar olika typer av konstruktioner, utför leverans till önskad plats och installationsarbete - snabbt och professionellt gällande alla krav upptagna i BBR.

Fördelar med stålhallar

01
MODERNISERING
Reparation eller tilläggsisolering på en befintlig hall kräver inte demonteringsarbete och stör inte verksamhetens drift.
01
MODERNISERING
Reparation eller tilläggsisolering på en befintlig hall kräver inte demonteringsarbete och stör inte verksamhetens drift.
02
TILL- OCH OMBYGGNATION
Med stålkonstruktioner är det enkelt att förändra byggnadens struktur. Vill man i framtiden utöka användnings ytan eller göra förändringar så hjälper vi gärna till!
02
TILL- OCH OMBYGGNATION
Med stålkonstruktioner är det enkelt att förändra byggnadens struktur. Vill man i framtiden utöka användnings ytan eller göra förändringar så hjälper vi gärna till!
03
FLEXIBEL OCH ORIGINELL ARKITEKTUR
Stålkonstruktioner kan formas till nästan vilken form som helst. Både när det gäller nybyggnation eller utökning av ytor i kontor, produktionshallar, lager eller terminaler.
03
FLEXIBEL OCH ORIGINELL ARKITEKTUR
Stålkonstruktioner kan formas till nästan vilken form som helst. Både när det gäller nybyggnation eller utökning av ytor i kontor, produktionshallar, lager eller terminaler.
04
GARANTI
Vi ger 5 års garanti för installation av bärande konstruktioner och 2 år för valda material från den dagen vi är klara med vår entreprenaddel.
04
GARANTI
Vi ger 5 års garanti för installation av bärande konstruktioner och 2 år för valda material från den dagen vi är klara med vår entreprenaddel.
Vill ni få preliminär offert?
Fortsätt till vår
05
TILLVERKNING
Vid tillverkningen av stål och sandwichpaneler använder våra leverantörer högkvalitativa material och säkra teknologier i enlighet med ISO 14001: 2015 samt ISO 9001:2015. Vi har alla fyra utförandeklasser EXC 1-4 i enlighet med EN 1090.
05
TILLVERKNING
Vid tillverkningen av stål och sandwichpaneler använder våra leverantörer högkvalitativa material och säkra teknologier i enlighet med ISO 14001: 2015 samt ISO 9001:2015. Vi har alla fyra utförandeklasser EXC 1-4 i enlighet med EN 1090.
06
BRANDSÄKERHET
Vi har ett brett utbud av brandsäkra material från EI15 till EI240, vid efterfrågan kan vi även brandskyddsmåla stålkonstruktioner vid tillverkning.
*R-Bärförmåga; E-integritet; I-isolering
06
BRANDSÄKERHET
Vi har ett brett utbud av brandsäkra material från EI15 till EI240, vid efterfrågan kan vi även brandskyddsmåla stålkonstruktioner vid tillverkning.
*R-Bärförmåga; E-integritet; I-isolering
07
ÅRET OM
Montering av stålhallar utförs året om och under stort sett alla väderförhållanden.
07
ÅRET OM
Montering av stålhallar utförs året om och under stort sett alla väderförhållanden.
08
KORTA BYGGTIDER
Det tar högst åtta veckor att bygga en stålhall med en yta om 1500 m2, med förutsättningar att det finns en färdig grund.
08
KORTA BYGGTIDER
Det tar högst åtta veckor att bygga en stålhall med en yta om 1500 m2, med förutsättningar att det finns en färdig grund.

Vad kostar en stålhall från Toseto Sweden AB?

Vid beräkning av priset på en stålhall gjord av sandwichelement beaktas följande punkter:
01
Typ av material för stomme
02
Projektets omfattning
03
Storlek för den framtida byggnaden
04
Isolering
05
Leverans kostnader
06
Montage

Bygga en stålhall - Del för del

01
PROJEKTERING
Bygglovshandlingar och konstruktionshandlingar.
01
PROJEKTERING
Bygglovshandlingar och konstruktionshandlingar.
02
TILLVERKNING AV MATERIAL
Tillverkning sker enligt konstruktionshandlingar.
02
TILLVERKNING AV MATERIAL
Tillverkning sker enligt konstruktionshandlingar.
03
TRANSPORT
Vi försäkrar transporten och levererar material.
03
TRANSPORT
Vi försäkrar transporten och levererar material.
04
MONTAGE
Montage av stål och sandwichelement.
04
MONTAGE
Montage av stål och sandwichelement.