FAQ

Bygger ni stålhallar i hela Sverige?
Ja.


Bygger ni året om?
Ja. Vi monterar stålhallar året om och under i stort sett alla väderförhållanden.


Vilka är de vanligaste stålhallarna?
Användningsområdena för stålhallar är oändliga. Vi bygger Industri-, lager- och maskinhallar, verkstäder, garage, logistikanläggningar, jordbrukshallar, padelhallar, idrotts- och kontorsanläggningar och till och med flerbostadshus. Vi tillverkar även isolerade och icke-isolerade hallar beroende på kundens önskemål.


Erbjuder Toseto nyckelfärdiga hallar?
Ja, vi erbjuder en totalentreprenad från projektering till sista lagret målarfärg. Nyckelfärdigt tillåter er att fortsätta det dagliga arbetet och vi sköter hela projektet.


Vad är fördelen med en stålhall?
Den största fördelen med prefabricerade byggnader av stålkonstruktion är dess korta byggtider, öppna ytor och snabba tillverkningstider. Med stålkonstruktioner är det enkelt att i framtiden förändra byggnadens struktur eller användningsyta.


Vad är en prefabricerad byggnad?
Prefabricerade byggnader innehåller endast två delmoment: en metallram och sandwichpaneler. Toseto AB implementerar olika typer av konstruktioner, utför leverans till önskad plats och installationsarbete - snabbt och professionellt.


Vad är fördelen med prefabricerade byggnader?
Den unika tekniken för prefabricerade byggnader är att alla delar redan är tillverkade efter en konstruktionsritning.


Hur lång tid tar det att bygga en stålhall?
Det tar högst åtta veckor att bygga en stålhall med yta om 1500m2, under förutsättning att det finns en färdig grund.Används samma stomme för alla projekt?
Nej, vi har möjlighet att föreslå lättviktsstomme för mindre projekt som är lika hållbara, kostnadseffektiva och lämnar mindre avtryck på miljön.


Går det att bygga om en stålhall?
Ja. Men stålkonstruktioner är det enkelt att förändra byggnadens struktur, om man så vill utöka ytan eller förändra den befintliga konstruktionen.


Kan en stålhall byggas unik?
Stålkonstruktioner kan projekteras nästan hur som helst.


Vad är en sandwichpanel?
En sandwichpanel är uppbyggd av plåt-isolering-plåt. Sandwichpaneler kan på grund av sin mångsidighet användas för konstruktion av nästan alla typer av byggnader: industriella och kommersiella anläggningar, lager, kylanläggningar, logistikanläggningar, sportanläggningar etc. En av de största fördelarna med byggnader gjorda av stål och sandwichelement är den korta monteringstiden för tak och väggar, samt låg vikt på paneler i förhållande till styrka. Sandwichpaneler är i stort sett underhållsfria, har lång livslängd och spar energi. Huvuddragen i alla paneler är en kombination av flera lager: PIR (polyisocyanurateskum) och stenull inklädda med galvaniserad stål. Utifrån kundens behov väljer vi i samråd den mest optimala lösningen för typen av konstruktion och dess funktionella syfte.


Vad är PIR?
PIR (polyisocyanurateskum) är en isolering som är lätt att arbeta med. Den har dokumenterad brandklass, är kostnadseffektiv, vattenresistent, låg vikt och bra energivärden.


Vad är stenull?
Stenullspanel är en panel med kärna av stenull som används då det ställs höga krav på brandskydd och ljuddämpning, men på bekostnad av lägre energivärden och högre pris.


Är era stålhallar brandsäkra?
Ja. Vi har ett brett utbud av brandsäkra material från El15 till El240. Vi kan även brandskyddsmåla stålkonstruktioner vid tillverkning upp till C4.


Hur lång tid tar projekteringen?
Tack vare vår långa erfarenhet med stålkonstruktioner kan våra konstruktörer ta fram alla handlingar inom 4-5 veckor. Vid överlåtande av grundsättning till oss kan dessa handlingar vara förberedda inom 2-3 veckor.


Jag behöver hjälp med projektering
Kontakta oss på Toseto AB med dina idéer och önskemål via telefon eller email, så finner vi en lösning på hur vi går vidare.


Hur lång tid tar byggnationen?
Det tar högst åtta veckor att bygga en stålhall med en yta om 1500 m2, med förutsättningar att det finns en färdig grund.


Jag vill bygga en padelhall. Vad erbjuder Toseto?
De padelhallar vi bygger har plats för banor, omklädningsrum, toaletter, rekreationsområden, kaféer, samt allmänna utrymmen. Dessutom kan byggnader kompletteras med kontor, hotellrum och andra utrymmen med hjälp av diverse bjälklag.


Hur lång tid tar det att bygga en padelhall?
Beroende på hallens storlek och komplexitet tar det från 10 till 12 veckor från färdiga konstruktionshandlingar och kontraktsskrivning till första spelet i din nya padelhall.


Vad kostar en stålhall från Toseto AB?
Kostnaden för varje projekt bestäms av komplexitet och arbetsvolym.
Vid beräkning av priset beaktas flera punkter: material för stomme, projektets omfattning, storleken på byggnaden, isolering, leveranskostnader, samt montering. Använd gärna vår hallkalkylator för uppskattning av projektets kostnad.


Hur lång garanti lämnar ni?
Toseto AB ger fem års garanti för installation av bärande konstruktioner och två år för valda material, från den dagen vi är klar med vår entreprenad.


Hur länge har Toseto funnits?
Varumärket Toseto grundades 2013 och verkar som materialleverantör i hela skandinavien och närliggande länder med fokus på industriell infrastruktur. Toseto Sweden AB grundades 2020 och bygger stålhallar på totalentreprenad med egen personal.


Vilka certifikat har Toseto?
ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 EN 1090


Vad är fördelen med att anlita Toseto?
Toseto erbjuder en individuell strategi; den mest lämpade utformningen av ert projekt eller skapar en lösning som tar hänsyn till alla funktioner och behov av er verksamhet.

Våra kunder vänder sig till Toseto Sweden AB för anpassningsbara, snabba lösningar av hög kvalitet. Vare sig det är toppmoderna eller traditionella stålhallar till högsta industriella standard för konkurrenskraftiga priser. Toseto har import av material med riktigt snabba leveranstider som sedan monteras av egen erfaren personal och utrustning. Vi samarbetar med globala som lokala partners för att möta våra kunders önskemål.

Vi anser att vi är snabbast på att leverera stål på marknaden.

Toseto är miljömedvetna och alla våra konstruktioner är baserade på design och våra konstruktions- och produktionsritningar, oavsett om kunden innehar egna ritningar. Detta görs för att minska miljöpåverkan samt ej nödvändig användning av material och resurser. Transport anpassas till strategiska rutter för minska utsläpp och hålla snabbaste ledtider.