• /

Sandwichpaneler:
Vägg- och takpaneler

En av de största fördelarna med byggnader gjorda av stål och sandwichelement är kort monteringstid för tak och väggar samt låg vikt på paneler i förhållanden till dess styrka. Sandwichelement är i stort sett underhållsfria, har en lång livslängd och är energisnål.Toseto Sweden AB erbjuder två typer av sandwichelement: PIR och Stenull. Vi kommer i samråd med er att välja den mest optimala lösningen för ert behov och typen av konstruktion med hänsyn till dess funktionella syfte.
Egenskaper av sandwichpaneler
Huvuddragen i alla sandwichpaneler är en kombination av flera lager: PIR samt stenullspaneler inklädda med galvaniserad stål från 0,5 mm - 0,7 mm. Beroende på byggnadens klass kan vi välja paneler efter regelverk som sträcker sig mellan Br0 - Br3 *.

Följande byggnadsklasser finns:
  • Br0 – Byggnader med mycket stort skyddsbehov
  • Br1 – Byggnader med stort skyddsbehov
  • Br2 – Byggnader med måttligt skyddsbehov
  • Br3 – Byggnader med litet skyddsbehov
Standardmått: 1000 - 1150 mm i bredd och 2000 - 14000 mm i längd. Prefabricerade anslutningar möjliggör snabb och pålitlig installation av tak och väggar.

För att ge byggnaden ett individuellt utseende kan ni välja färger utifrån ett brett sortiment RAL-färger* med olika polymerbeläggningar, våra standard paneler har 25Mkr beläggning. Ni kan kombinera färgsättning på er fasad med förutsättning att varje del är minst 150 m2.

Om sandwichpaneler

PIR sandwichpaneler
Som kärnan i PIR-paneler används polyisocyanuratskum - ett material som erhålls som ett resultat av den termiska reaktionen av isocyanat och polyol. Detta skapar material med hög värmeisolering, fuktbeständighet, hållfasthet och brandsäkerhet med förmåga att klara temperaturer upp till + 80 ° C.
Stenull sandwichpaneler
Som ett värmeisolerande och eldfast skikt i denna typ av sandwichpaneler används ett material av naturligt basaltfiber vilket också har goda ljudisolerande egenskaper. Beroende på byggnadens funktionella egenskaper kan tjockleken på sådana sandwichpaneler variera mellan 60 mm - 250 mm och uppnå brandklass av Br0.

Stenull tål extrema temperaturer, exponering för fukt och är även resistent mot ultraviolett ljus.

Efter installation, i händelse av skada, kan skadade paneler enkelt och snabbt bytas ut.
Användningsområde av sandwichpaneler
Sandwichpaneler kan på grund av sin mångsidighet och ett brett måttfång användas för konstruktion av nästan alla typer av byggnader; industriella och kommersiella anläggningar, lager, kylanläggningar, logistikanläggningar, sportanläggningar etc.
Pir Väggar
Pir Tak
Stenull Väggar
Stenull Tak

Bygga en stålhall - Del för del

Pir Tak

Stenull Väggar

Stenull Tak

Bygga en stålhall - Del för del

01
PROJEKTERING
Bygglovshandlingar och konstruktionshandlingar.
01
PROJEKTERING
Bygglovshandlingar och konstruktionshandlingar.
02
TILLVERKNING AV MATERIAL
Tillverkning sker enligt konstruktionshandlingar.
02
TILLVERKNING AV MATERIAL
Tillverkning sker enligt konstruktionshandlingar.
03
TRANSPORT
Vi försäkrar transporten och levererar material.
03
TRANSPORT
Vi försäkrar transporten och levererar material.
04
MONTAGE
Montage av stål och sandwichelement.
04
MONTAGE
Montage av stål och sandwichelement.