• /

Byggnadstekniskt brandskydd

Bricon bedriver konsultverksamhet inom brandskydd och riskhantering. Företaget grundades hösten 2013 och finns idag i Umeå, Härnösand, Sundsvall, Stockholm, Helsingborg, Lund och Malmö. På Bricon arbetar närmare fyrtio konsulter.

Medarbetarna är vana vid att hantera såväl små som stora uppdrag och företaget erbjuder följande tjänster:

Byggnadstekniskt brandskydd
Bricon arbetar med byggnads­tekniskt brand­skydd och upprättar brand­skydds­beskrivningar och brand­skydds­dokumentationer. Företaget utför även kontroller av brand­skydd i befintliga och nya byggnader och bistår verksamheter i samband med räddnings­tjänstens tillsyn.
Brandfarliga och explosiva varor
Bricon utför riskutredningar vid hantering av explosiv och brandfarlig vara och upprättar klassnings­planer inom ramen för ATEX-direktiven. Företaget bistår också med hjälp vid tillstånds­ansökan för hantering av brandfarlig och explosiv vara.
Riskhänsyn i samhällsplanering
Bricon genomför analyser vid plan­arbeten och vid exploatering av tomter och fastigheter. Bricon genomför även risk­utredningar för områden som är placerade vid riskfyllda verk­samheter och transport­leder för farligt gods så att hänsyn kan tas till detta i samhälls­planeringen.
Tjänster för industrin
Bricon utreder industriers arbete med brandskydd och riskhantering samt utarbetar säkerhets­rapporter och utredningar enligt Seveso-direktiven. Företaget hjälper även sina kunder med analys och planering av industri­brandkårer.
Tjänster för tunnelprojekt
Bricon erbjuder både bredd och spets inom tunnelsäkerhet för såväl väg- som järnvägstunnlar samt i tunnelbanan. Tillsammans med Mosen Ltd har Bricon även specialistkompetens inom tunnelventilation och aerodynamik.
Krisberedskap, utredning och utbildning
Bricon arbetar med kommunal kris­beredskap och genomför olycks­utredningar. Bolaget genomför skräddar­sydda utbildningar inom brand­skydd och risk­hantering och samarbetar med högskolor och universitet.
Läs mer om Bricon här

Bygga en stålhall - Del för del

01
PROJEKTERING
Bygglovshandlingar och konstruktionshandlingar.
01
PROJEKTERING
Bygglovshandlingar och konstruktionshandlingar.
02
TILLVERKNING AV MATERIAL
Tillverkning sker enligt konstruktionshandlingar.
02
TILLVERKNING AV MATERIAL
Tillverkning sker enligt konstruktionshandlingar.
03
TRANSPORT
Vi försäkrar transporten och levererar material.
03
TRANSPORT
Vi försäkrar transporten och levererar material.
04
MONTAGE
Montage av stål och sandwichelement.
04
MONTAGE
Montage av stål och sandwichelement.