GDPR

Toseto Sweden AB arbetar i strikt överensstämmelse med kraven i den allmänna dataskyddsförordningen, som reglerar behandling, lagring och användning av personuppgifter för EU-medborgare.

I enlighet med artikel 5
Vi begär endast dessa personuppgifter från våra kunder och i den form som verkligen är nödvändig för korrekt identifiering och lagrar de mottagna uppgifterna inte längre än vad som krävs. Samtidigt säkerställer företaget rätt säkerhetsnivå för att förhindra obehörig åtkomst, förlust eller skada på de mottagna personuppgifterna.
I enlighet med artiklarna 6, 7 och 8
Toseto Sweden AB tar endast emot personuppgifter med samtycke från den person som tillhandahåller informationen. Vi frågar efter uppgifterna som är nödvändiga för tillfredsställande kommunikation, dessa ställts in av kunden själv.
I enlighet med artiklarna 15, 17 och 20
Varje besökare av Toseto Sweden AB har rätt att veta vilka personuppgifter vi tar emot och lagrar och för vilka syften vi använder dem. När som helst har kunden rätt att kräva att sluta behandla och radera personuppgifter.
I enlighet med artikel 35
Toseto Sweden AB utvärderar regelbundet effekterna av dataskydd för att identifiera och eliminera eventuella risker, utveckla nödvändiga åtgärder för att hantera dessa risker och rapportera om dessa aktiviteter till tillsynsmyndigheter i händelse med risker för läckage av kundinformation eller hackerattacker.